EMPATISTJERNEN
pentagrammet – femkanten – de fem flowporte
Empatistjernen, også kaldet pentagrammet, tager udgangspunkt i fem naturlige, ikke tillærte kompetencer. Arbejdet med disse danner basis for at komme i kontakt med ens empati, opmærksomhedsklarhed og selvberoenhed.

De fem kompetencer som er beskrevet i pentagrammet er:
- at kunne mærke åndedrættet
- at kunne mærke kroppen
- at have adgang til spontan kreativitet
- at have evne til opmærksomt nærvær
- at kunne mærke de følelser, der reflekteres i hjerteområdet

Empatistjernen er formuleret og udviklet af Dr. Phil. Jes Bertelsen. Modellen formidler en række essentielle aspekter af den pædagogik, som gennem årene har udfoldet sig på
Vækstcenteret. Den blev yderligere udfoldet i et samarbejde med foreningen ”Børns livskundskab”, der bl.a. har stået bag konferencen ”Den niende intelligens”. Mere om foreningen på Børns livskundskab.

Empatistjernen er beskrevet af Jes Bertelsen i bøgerne: “
Et essay om indre frihed” (Rosinante, 2010) og "Empati – det der holder verden sammen" (Rosinante, 2012).

Pentagram blå.PDF
Pentagram hvid.PDF

VIDEOER af oplæg på "Nordisk Konference i Mindfulness for barn og unge"
i Oslo november 2012.
Stacks Image 215
Stacks Image 217
Køb bok på Indblik bøger
Backwards
Forwards
Stacks Image 4
EMPATI - DET DER HOLDER VERDEN SAMMEN
Af Jesper Juul, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Helle Jensen

"Empati" er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve sig i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, samhørighed, medfølelse osv. Empati er med andre ord det bindemiddel, som holder menneskelige fællesskaber sammen. Bogen argumenterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og dybere forstår man andre mennesker og en kompleks verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at finde rollemodeller og pejlemærker. Det er forfatternes opfattelse, at børn – og med dem de fleste voksne - i dag mere end noget andet har brug for støtte til at udvikle selvberoenhed. Alle fødes imidlertid med anlæg for selvberoenhed og empati. Disse anlæg kan udvikles og opøves." Rosinante - 2012 - 116 sider - hæftet

Kan købes på
Indblik Bøger
Stacks Image 287
Backwards
Forwards
Stacks Image 14
ET ESSAY OM INDRE FRIHED
Af Jes Bertelsen


Hvad religionernes fælles kerne kan vise os Verdens skrøbelige tilstand kan imødegåes af bevidstgørelse og træning af inderligheden, fordybelsen og hjerteligheden - de store verdensreligioners fælles kerne. Kloden er præget af miljøkatastrofer, polariseringer og krige. Mennesker oplever en stadig voksende global krise. Men, foreslår Jes Bertelsen, nødvendige veje til balance, hjertelighed og samhørighed findes. Alle de store religioner har i kernen disse veje, og de kan trænes. Det er en naturlig mulighed for ethvert menneske. Når religionerne kommer under pres, bliver de fundamentalistiske. Men hvis vi ser dybere og uden dogmer ind i religionerne, genopdager vi deres fælles spirituelle kerne af empati og fordybelse. Når denne kerne videnskabeliggøres, viser der sig fem frisatte veje til genopdagelse af medfølelse, opmærksomhedsklarhed og selvberoenhed. Og dette kunne være et beskedent bidrag til at udpege en mulig vej ud af den globale krise. Rosinante - 2010 128 sider - Hæftet

Kan købes på
Indblik Bøger
Denne webside er tænkt som en kildehenvisning. For de, der ønsker yderligere information om Empatistjernen og anvendelse af denne, anbefales at tage kontakt med foreningen Børns livsskundskab eller Vækstcenteret.
Backwards
Forwards
Stacks Image 431
Backwards
Forwards
Stacks Image 20